NOTA PRAWNA

Właścicielem i dostawcą strony internetowej w domenie www.dentalex.pl (dalej „Serwis”) jest NZOZ Aleksander Siemieniuta ul. Poznańska 4/5, 85-129 Bydgoszcz, który jest administratorem danych osobowych umieszczonych w Serwisie. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego (dalej „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.

1. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest urządzenie końcowe, takie jak komputer, tablet lub smartfon, wyposażone w wiodącą przeglądarkę internetową i aktualne oprogramowanie.

2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Aleksnadrowi Siemieniucie prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą NZOZ Aleksander Siemieniuta oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm).

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Aleksandra Siemieniuty prowadzącego działalność gospodarczą NZOZ Aleksander Siemieniuta lub wykorzystywanych przez Aleksandra Siemieniutę prowadzącego działalność gospodarczą NZOZ Aleksander Siemieniuta  za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszające zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.

6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu.

7.  Aleksander Siemieniuta nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu.

8. Dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny.  Aleksander Siemieniuta nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, ani nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

9. Aleksander Siemieniuta zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w zakresie całości lub części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

10. Aleksander Siemieniuta nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych osób trzecich, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

11. Aleksander Siemieniuta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu.  Aleksander Siemieniuta nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu.

12. Prezentowane w Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne warunki oferty handlowej, w szczególności cena, dostępność, jak i inne dane, mogą odbiegać od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko wybrane zabiegi oferowane przez klinikę. Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej, plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania i konsultacji z lekarzem stomatologiem.

Parking

Klimatyzacja

Płatność kartą

WiFi

Bezbolesne leczenie

RTG

Transport z lotniska

Parking

Klimatyzacja

Płatność kartą

WiFi

Bezbolesne leczenie

RTG

Transport z lotniska

Parking

Klimatyzacja

WiFi

RTG

Bezbolesne leczenie

Płatność kartą

Transport z lotniska

Przewiń do góry

skontakuj się